Apothekers

Ontdek de voordelen van Sofiadis Link

Labo's

Maak deel uit van ons netwerk Link

Kies uw taal

Let op voor giftige paddenstoelen

Het Antigifcentrum wordt jaarlijks ongeveer 400 keer gecontacteerd voor paddenstoelen. Meestal gaat het om de accidentele inname van een paddenstoel door een kind jonger dan vier jaar. Dit type ongeval is vaak weinig ernstig, gezien de beperkte inname. Maar een identificatie is soms nodig, om zeker te zijn dat de paddenstoel niet giftig is.

De oproepen voor personen die ziek worden na het nuttigen van zelf geplukte paddenstoelen, zijn minder frequent maar potentieel veel ernstiger. Indien je het vermoeden hebt van een paddenstoelintoxicatie, raadpleeg dan onmiddellijk het Antigifcentrum (070 245 245, gratis oproep).

Om de ernst van de intoxicatie te evalueren, zal het Antigifcentrum je een aantal nauwkeurige vragen stellen.

  • Welke paddenstoelen dacht je te plukken?
  • Waar heb je deze geplukt (bos of weide)?
  • Hoeveel tijd is er tussen het plukken en de maaltijd verlopen?
  • Hoe werden de paddenstoelen klaargemaakt?
  • Zijn er nog resten (rauw, gebakken, eventueel restafval…)?
  • Wat zijn de symptomen?
  • Wat is de tijdspanne tussen de paddenstoelmaaltijd en het optreden van de eerste ziekteverschijnselen?
  • Zijn alle personen die de maaltijd genuttigd hebben ziek?
  • Welke andere voedingsmiddelen werden genuttigd?
  • Werd er alcohol gedronken tijdens de maaltijd?

Een netwerk van mycologen (specialisten in de paddenstoelkunde), verspreid over heel België, helpt het Antigifcentrum bij het identificeren van verdachte paddenstoelen in geval van intoxicaties. De enige manier om giftige paddenstoelen van eetbare paddenstoelen te onderscheiden, is over een nauwkeurige kennis te beschikken over de kenmerken van de verschillende soorten. Je kan deelnemen aan activiteiten van mycologische kringen.